Feedback
Share your feedback with us
Uronjeni by Žarko Paić

This book is listed in:


Book Description

Nova zbirka poezije Žarka Paića otkriva izvanredan autorov poetski svijet u kojem se na najneposredniji i najjasniji način spajaju njegova filozofska razmišljanja, post-punk poetika i jasna etička komponenta. Poezija Žarka Paića ipak prije svega i nadasve progovara o slobodi i čežnji za njom, a Paić u stihovima daje inovativne, snažne slike i čitatelja ostavlja da nad stihovima razmišlja, da im se vraća i da ih iznova čita i citira.

  • ISBN: 9789532662740 |
  • Hardcover: 160 pages |
  • Publisher: Fraktura d.o.o |
  • Publication date: |
  • Language: Croatian |
  • Format: Ebook