Feedback
Share your feedback with us
Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III by Jason Beaird; James George

This book is listed in:


Book Description

Nie musisz ucz?szcza? do akademii sztuk pi?knych, by tworzy? witryny marze?!

Stworzenie doskona?ej strony WWW wymaga wspó?pracy grafika i programisty, który potrafi przeku? jego wizj? na j?zyk kodu. Czy jest mo?liwe po??czenie tych dwóch ról? Czy programista mo?e nauczy? si? tworzy? atrakcyjne, eleganckie i estetyczne strony WWW bez pomocy grafika? Dowiedz si?, jak to osi?gn?? i zoptymalizowa? swoj? prac?!

Si?gnij po kolejne wydanie tej bogato ilustrowanej ksi??ki i poznaj najlepsze zasady projektowania stron internetowych. W kolejnych rozdzia?ach zdob?dziesz bezcenn? wiedz? na temat dobierania kolorów, tworzenia uk?adów stron oraz korzystania z tekstur. Ponadto poznasz szkielety Foundation i Bootstrap. Najnowsze wydanie tej cenionej ksi??ki k?adzie nacisk na tworzenie responsywnych stron, które prezentuj? si? dobrze zarówno na du?ych, jak i ma?ych ekranach. Ksi??ka ta jest doskona?? lektur? dla wszystkich pasjonatów tworzenia stron WWW!

Dowiedz si?, jak:
 • Dobiera? kolory, by komponowa? zabójcze schematy barw.
 • Tworzy? elastyczne uk?ady stron, które wygl?da? b?d? rewelacyjnie na wszystkich urz?dzeniach.
 • Wykorzystywa? tekstury, w tym pot?g? nawet najprostszych elementów takich, jak: punkt, linia, figura, g??bia czy dese?.
 • Budowa? solidne uk?ady, efektywnie stosuj?c systemy siatek i bia?? przestrze?.
 • Opanowa? sztuk? transformacji ... nudnych kompozycji w ol?niewaj?ce per?y przy pomocy samej typografii.
 • Stosowa? frameworki w rodzaju Foundation i Bootstrap do tworzenia solidnie ustrukturyzowanych projektów.
 • Wybiera?, modyfikowa? i pozycjonowa? grafiki na stronie.
I wielu innych rzeczy...

Przewodnik po projektowaniu stron dla programistów!


 • ISBN: 9781457193200 |
 • Hardcover: 208 pages |
 • Publisher: Helion |
 • Publication date: |
 • Language: Polish |
 • Format: Ebook