Feedback
Share your feedback with us
CSS3. Nieoficjalny podr?cznik. Wydanie III by David Sawyer McFarland

This book is listed in:


Book Description

Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets, CSS) odmieni?y ?wiat stron internetowych. Pozwoli?y oddzieli? tre?? strony od jej wygl?du. Od tej chwili ?ycie projektantów sta?o si? zdecydowanie prostsze. Praca nad zmian? wygl?du strony przesta?y przyprawia? o zawrót g?owy, a szybkie przygotowanie kilku wersji na konkretne urz?dzenia sta?o si? realne. Ostatnia wersja CSS3 wprowadza kolejne nowo?ci, które zapewni? optymalne wykorzystanie potencja?u stron WWW.

Ta ksi??ka nale?y do cenionej serii „Nieoficjalny podr?cznik”. W trakcie lektury dowiesz si?, jak przygotowa? poprawny arkusz stylów i do??czy? go do strony. Poznasz najlepsze techniki formatowania konkretnych elementów kodu HTML. Ponadto przekonasz si?, ?e mo?na szybko i wygodnie zaprojektowa? profesjonaln? stron? WWW. Znajdziesz tu równie? opis nowo?ci HTML-a w wersji 5 oraz nauczysz si? korzysta? z innych czcionek ni? Arial czy Verdana. Dzi?ki CSS3 wiele operacji, które do tej pory sprawia?y k?opoty lub wymaga?y korzystania z elementów graficznych, uda Ci si? wykona? za pomoc? zaledwie paru linijek kodu. Zaokr?glone rogi, obracanie elementów, gradienty to tylko niektóre z nich. Ksi??ka ta jest obowi?zkow? lektur? dla ka?dego projektanta i webmastera chc?cego by? na bie??co z nowinkami ze ?wiata stron WWW.

Poznaj sekrety CSS3!

  • Formatowanie stron
  • Wykorzystanie niestandardowych czcionek
  • Obracanie elementów
  • Animacje

Najlepszy przewodnik po CSS3 dla webmasterów!


  • ISBN: 9781457178627 |
  • Hardcover: 584 pages |
  • Publisher: Helion |
  • Publication date: |
  • Language: Polish |
  • Format: Ebook